Rynek Polski

Wzrasta rynek odzieży i obuwia w Polsce

W 2010 roku poziom wzrostu gospodarczego był wyższy niż rok wcześniej i sytuacja ta pozytywnie odbiła się na dynamice rynku odzieży i obuwia w Polsce. Pomimo wciąż odczuwalnej atmosfery kryzysu oraz trudnego okresu dla kraju, branża odzieży i obuwia odnotowała wzrost wartości sprzedaży wobec minimalnego spadku w roku poprzednim - podaje raport firmy PMR pt. "Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013". Według szacunków zawartych w raporcie, dynamika wzrostu sprzedaży na rynku odzieży i obuwia w 2010 roku była wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 4,6%. Na bieżący rok oraz kolejne okresy prognozy PMR przewidują dalszy, umiarkowany wzrost – 5,8% w roku 2011 i 6,3% w roku 2012. Wraz z polepszającymi się danymi makroekonomicznymi, poprawiać się będą nastroje konsumenckie, co powinno przełożyć się na zwiększone zakupy odzieży i obuwia. Dobra tendencja z pierwszej połowy 2011 roku powinna się utrzymać i w drugiej połowie, która z założenia zwykle jest lepsza dla branży obuwniczej i odzieżowej. W 2012 roku spodziewana jest ogólna stabilizacja gospodarcza i poprawa sytuacji finansowej Polaków.

Wciąż odczuwalne są bariery w rozwoju rynku odzieży i obuwia w Polsce, związane z małą siła nabywczą konsumentów, dużą konkurencją na rynku, a także wzrostem kosztów utrzymania i produkcji – stąd sugerowany wzrost w najbliższych latach będzie dość umiarkowany, ale stabilny.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PMR, respondenci wskazywali również na inne czynniki, mogące mieć negatywny wpływ na rynek, na przykład:

niestabilność walutowa, podatki, inflacja,

brak miejsc w galeriach,

nastawienie, świadomość społeczna.

 

Spośród innych ciekawych odpowiedzi, nie uwzględnionych na powyższym wykresie, pojawiały się następujące bariery rozwoju:

napływ tańszej odzieży chińskiej,

przesycenie rynku,

wysokie koszty związane z reklamą,

niekorzystne warunki otwierania nowych sklepów,

sprzedaż przez internet zaniżająca ceny,

konsolidacja firm.

 

Według szacunków PMR, sprzedaż odzieży stanowi 77% wartości całego rynku odzieży i obuwia w Polsce. W 2010 roku wartość segmentu odzieżowego wyniosła ponad 21,4 mld zł, zaś obuwniczego – prawie 6,5 mld  Jak podaje PMR, segment odzieży charakteryzuje się wyższą dynamiką wzrostu w porównaniu do rynku obuwia. W przypadku ubrań, które jednorazowo wiążą się z mniejszym wydatkiem, zakupy te zdarzają się częściej, co przekłada się na wyższą wartość sprzedaży. Obuwie kupowane jest zaś w Polsce znacznie rzadziej niż odzież, zwykle tylko kilka razy w roku, głównie z powodu zużycia poprzedniej pary i konieczności wymiany na nową, a nie na przykład z powodu zmiany trendów w modzie.

W 2010 roku rynek odzieży zanotował wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast sprzedaż obuwia wzrosła o 3,4%. W kolejnych latach PMR przewiduje nadal wyższą dynamikę wzrostu sprzedaży odzieży niż obuwia.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej badaniem PMR, w segmencie odzieży szanse na rozwój będzie miała odzież codzienna, ze średniej półki. Jest to rodzaj odzieży, który kupuje się najczęściej, najszybciej się zużywa, jest najbardziej dostępny i ma najszersze grono odbiorców.

Dobrze rokuje sprzedaż odzieży najtańszej – dyskontowej. Rosnące koszty życia sprawiają, iż ludzie, chcąc zaoszczędzić, coraz częściej kupują odzież tanią lub czekają z potrzebami do czasu wyprzedaży.

Duży potencjał rozwoju ma segment odzieży sportowej. Uprawianie sportów i zdrowy styl życia stają się coraz bardziej popularne w polskim społeczeństwie. Zmienia się świadomość Polaków, którzy coraz częściej chcą kupować specjalistyczną, sportową odzież.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt wzrostu liczby urodzeń w ostatnich latach, potocznie nazywany „baby boomem”. Chociaż nie ma porównania z tym z początku lat 80., to jednak może mieć on spory wpływ na dynamiczny rozwój dziecięcego segmentu odzieży. Z drugiej strony tego typu odzież trzeba kupować zawsze, niezależnie od ceny, a jej wybór jest wciąż niewielki.

Zapraszamy polskie szwalnie – firmy gotowe nawiązać współpracę ze zleceniodawcami z zagranicy. Organizujemy wspólny projekt  - Polskie szwalnie jako wspólny występ na międzynarodowych targach – dofinansowanie z UE.

źródło: www.egospodarka.pl/tematy/rynek-odziezowy